Prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości - Drink Driving

Czy zostałeś oskarżony o spożycie alkoholu i prowadzenie pojazdu?

Poproś o telefon zwrotny już dzisiaj, aby uzyskać darmową wstępną ocenę sprawy, lub zadzwoń: 0330 107 0109

Prowadzenie pojazdu z napędem mechanicznym, na drodze publicznej lub też w innym miejscu publicznym, przekraczając dozwolony limit alkoholu, jest przestępstwem.

Aby zostać oskarżonym o wykroczenie związane z prowadzeniem pojazdu w stanie nietrzeźwości, proporcje alkoholu w organizmie muszą przekraczać następujące limity:

  • 35 mg alkoholu w 100 ml oddechu
  • 80 mg alkoholu w 100 ml krwi
  • 107 mg alkoholu w 100 ml moczu

Minimalna kara, jaką można otrzymać to 12 miesięcy dyskwalifikacji oraz grzywna zależna od środków finansowych. W niektórych okolicznościach sąd bierze pod uwagę prace społeczne lub też wyrok pozbawienia wolności, dzieje się to zazwyczaj w przypadkach, gdy odczyt był powyżej 100 mg alkoholu w 100 ml wydychanym powietrzu.

Będąc oskarżonym o wykroczenie związane z prowadzeniem pojazdu pod wpływem alkoholu nie oznacza, że automatycznie utracimy prawo jazdy. Ważne jest, aby dokładnie rozważyć  okoliczności wykroczenia i stwierdzić czy możemy znaleźć szczególne okoliczności oraz je skutecznie uargumentować.

 Szczególne okoliczności (special reasons) obejmują:

  • Dorzucenie substancji odurzających do napojów alkoholowych
  • Przejechanie krótkiego dystansu
  • Prowadzenie pojazdu spowodowane nadzwyczajną potrzebą

Skuteczne argumentowanie ‘szczególnych  okoliczności’ może być trudne, dlatego też ważnym jest, aby uzyskać poradę od prawnika, który pomoże w zatrzymaniu prawa jazdy.

Ważne jest również upewnienie się, że policja przestrzegała procedur podczas zatrzymania, ponieważ istnieją potencjalne kwestie, które pozwolą unieważnić procedurę, a tym samym sprawę przeciwko Państwu. Powinno się zasięgnąć porady eksperta, aby upewnić się, że powyższe zostało zbadane i użyte w Państwa obronie.

Skontaktuj się z naszym zespołem specjalistów od prawa karnego już dzisiaj i uzyskaj ekspercką opinię na temat Twojej sprawy.  

Przyznanie się do jazdy pod wpływem alkoholu

Wiele osób uważa, że posiadanie przedstawiciela w sądzie nie jest konieczne, gdy przyznają się do winy za jazdę po alkoholu, jednak reprezentacja przez doświadczonego reprezentanta jest niezbędna, aby doradzić, które okoliczności mogą być wykorzystane do złagodzenia kary i otrzymania najniższego możliwego wyroku.

Ważne jest również, aby pamiętać, że okres dyskwalifikacji może się podwoić, jeśli jest to drugie popełnione przestępstwo w okresie ostatnich 10 lat.

Skontaktuj się z naszymi ekspertami, aby przedyskutować sprawę w języku polskim jeszcze dzisiaj.

Nieudzielenie próbki do analizy – Failing to provide specimen for analysis

Przestępstwem jest odmówienie lub niemożność dostarczenia  próbki oddechu, krwi lub moczu na żądanie, podczas procedury sprawdzenia poziomu alkoholu na posterunku policji, chyba że osoba ta może przedstawić uzasadniony argument do odmówienia przeprowadzenia testu.

Minimalna kara za to wykroczenie jest taka sama jak w przypadku wykroczenia za jazdę pod wpływem alkoholu, a mianowicie 12 miesięczna dyskwalifikacja oraz grzywna. Sędziowie są przeważnie skłonni do wydania  dyskwalifikacji od 18 do 24 miesięcy, chyba że zostaną przedstawione mocne argument łagodzące sprawę. W niektórych okolicznościach sędziowie będą rozważyć wyrok nakazu pracy na rzecz społeczności, a nawet wyrok pozbawienia wolności, dlatego ważne jest, aby zasięgnąć porady prawnej na wczesnym etapie sprawy.

Skontaktuj się z naszym zespołem specjalistów od prawa karnego już dzisiaj i uzyskaj ekspercką opinię na temat Twojej sprawy.  

Ostrzeżenie o skierowaniu sprawy do sadu

Ważne jest, aby upewnić się, że policjant ostrzegł zatrzymanego, że brak dostarczenia próbki do przeprowadzenia testu może skutkować wszczęciem sprawy sądowej za przestępstwo karne, ponieważ taki jest wymóg policji. Jeśli zatrzymany nie został o tym poinformowany, może to być podstawą do podważenia sprawy.

Czy wymogiem jest, aby osoba poproszona o dostarczenie próbki kierowała pojazdem?

Funkcjonariusz policji musi jedynie podejrzewać, że osoba prowadziła pojazd w stanie nietrzeźwości. Jeśli zostanie udowodnione, że zatrzymany nie prowadził lub też nie był pod wpływem alkoholu, natomiast dostarczył próbkę do analizy, nie będzie on oskarżony o nieudzielenie próbki do analizy.

Jeśli jednak nie udzielono próbki i pomimo tego, że osoba zatrzymana nie przekroczyła limitu alkoholu lub nigdy nie prowadziła pojazdu, może wciąż być winna niedostarczenia próbki do analizy. Możliwe jest jednak uniknięcie dyskwalifikacji, jeśli jest się prawidłowo przygotowanym do sprawy, oraz odpowiedny argument prawny jest przedstawiony i zaakceptowany przez sędziów.

Jeśli zostali Państwo oskarżeni o takie przestępstwo, ważne jest, aby zasięgnąć porady na samym początku sprawy. Będziemy mogli omówić wszystkie możliwe opcje oraz odpowiednio przygotować się do Państwa sprawy przed sprawą sądową. Należy zauważyć, że sędzia może rozważyć karę więzienia jeśli jest to drugie popełnione wykroczenie (niekoniecznie za niedostarczenie próbki do analizy) w okresie ostatnich 10 lat.

Skontaktuj się z naszym ekspertem ds. kryminalnych, aby przedyskutować sprawę jeszcze dzisiaj.

Nadzorowanie pojazdu mechanicznego pod wpływem alkoholu – Drunk in charge

Wykroczeniem jest kontrolowanie pojazdu mechanicznego (np. przebywanie w pojeździe, mając przy sobie kluczyki do stacyjki, bądź gdy silnik jest włączony) w stanie nietrzeźwości, przekraczając dozwolony limit. Za ten rodzaj wykroczenia grozi 10 punktów karnych, dyskwalifikacja na okres pomiędzy 6 a 12 miesięcy lub też w pewnych okolicznościach kara pozbawienia wolności.

W celu ustalenia, czy przestępstwo zostało popełnione, sąd weźmie pod uwagę następujące kwestie:

  • Gdzie były klucze do pojazdu
  • Gdzie siedział oskarżony
  • Co robił oskarżony
  • Wszelkie dowody dotyczące zamiaru przejęcia kontroli nad pojazdem oraz jazdą.

Obrona w sprawach nadzorowania pojazdu pod wpływem alkoholu

Osoba odpowiedzialna za nadzorowanie pojazdów mechanicznych, która jest w stanie nietrzeźwości przekraczającym dopuszczalny limit, będzie miała argument obronny, jeśli będzie w stanie udowodnić, że w czasie popełnienia przestępstwa nie było prawdopodobieństwa, że osoba ta prowadziła pojazd silnikowy.

Zapoznamy się z wszystkimi dowodami oraz doradzimy Państwu  jakie są mocne oraz słabe strony oskarżenia jak i Państwa linii obrony. Jeśli można wykazać, że nie było zamiaru prowadzenia pojazdu, możemy być w stanie zapewnić wyrok uniewinniający. Dlatego ważne jest, aby zasięgnąć porady od samego początku sprawy, aby w pełni przygotować się przed terminem rozprawy.

Jeśli zdecydowali się Państwo nie przyznać do winy, ważne jest aby reprezentował Państwa doświadczony adwokat, który będzie starał się o jak najniższą karę.

Skontaktuj się z naszym ekspertem ds. kryminalnych, aby przedyskutować sprawę jeszcze dzisiaj.

Jazda pod wpływem alkoholu – kurs rehabilitacyjny

Minimalna dyskwalifikacja za wykroczenia związane z jazdą powyżej limitu to 12 miesięcy. O ile szczególne okoliczności (patrz wyżej) nie zostaną zaakceptowane przez sąd, jeśli nastąpi przyznanie się do winy, nie będzie możliwości złagodzenia decyzji sądu oraz zachowania  prawa jazdy. Zawsze jednak zwracamy się do sądu z prośbą o możliwość wzięcia udziału w kursie rehabilitacyjnym. Jeśli sąd wyrazi zgodę i zaoferuje kurs, wyznaczy on limit czasu na ukończenie takiego kursu.

Kurs ten jest oferowany osobom skazanym za jazdę po alkoholu; odpowiedzialnym za pojazd mechaniczny oraz osobom skazanym za nieudzielenie próbki do analizy stężenia alkoholu w organizmie.

Pomyślne ukończenie kursu oznacza, że dyskwalifikacja zostanie zmniejszona, często o 25 procent. Ta szansa będzie oferowana w momencie wydawania wyroku, dlatego ważne jest, aby skorzystali Państwo z takiej oferty redukcji wyroku oraz nauce o bezpieczeństwie na drodze oraz skutkach związanych z jazdą pod wpływem alkoholu. Kurs ten również pouczy, jak zapobiec popełnienia dalszych wykroczeń.  

Po pomyślnym ukończeniu kursu we wskazanym terminie, instytucja przeprowadzająca kurs wystawi certyfikat potwierdzający ukończenie kursu oraz informację o tym, jak i kiedy ponownie złożyć wniosek o odzyskanie prawa jazdy.

Organizator kursu powiadomi również sąd o wyniku ukończenia kursu, który zastosuje redukcje i zmniejszy okres dyskwalifikacji.  


Zadzwoń teraz, aby omówić swoją sprawę: 0330 107 0109
Poproś o oddzwonienie pon. - pt: 9am -5:30pm

Nagrody i Akredytacje

Centrum Doradztwa

Jun 2020

Jak wybrać odpowiedniego prawnika specjalizującego się w przestępstwach gospodarczych?

Czytaj więcej

Czy masz problem prawny, który należy rozwiązać w Wielkiej Brytanii?

Nasi eksperci prawni są gotowi pomóc Ci i zaoferować wsparcie.