Barbara Bitis

Adwokat (Senior Consultant Solicitor)

07927 191 382 b.bitis@imd.co.uk

Barbara specjalizuje się w prawie rodzinnym i jest prawnikiem ds. współpracy oraz akredytowanym specjalistą ds. rozwiązywania złożonych spraw finansowych o wysokiej wartości netto (sprawy dotyczące wysokich kwot majątkowych) oraz prywatnych spraw dotyczących dzieci. Jest zwolenniczką konstruktywnego rozwiązywania sporów w sprawach rodzinnych.

Barbara zajmuje się szeregiem spraw z zakresu prawa rodzinnego, w tym rozwodami i separacją, związkami partnerskimi, konkubinatami, intercyzami, rozliczeniami finansowymi, w tym sprawami TOLATA, a także szeregiem kwestii związanych z dziećmi, w tym złożonymi sprawami dotyczącymi przeniesienia dziecka, wnioskami o jurysdykcję wewnętrzną Wysokiego Trybunału oraz odwołaniami na mocy konwencji z Lugano.

Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu złożonych postępowań w sprawach finansowych, z których wiele często ma charakter międzynarodowy, w tym w sprawach dotyczących złożonych struktur majątkowych, międzynarodowego śledzenia majątków, nieujawniania informacji finansowych, spraw z udziałem stron trzecich oraz nieruchomości zagranicznych, zarówno prywatnych, jak i komercyjnych.

Jest autorką artykułów dla Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej, prasy w tym The Times oraz poradników dotyczących inwestowania w nieruchomości.

Barbara często reprezentuje klientów z całego świata i biegle posługuje się językiem polskim. Nieustannie wspiera polską społeczność  na terenie Wielkiej Brytanii i została nominowana do nagrody Polish Choice of the Year Award w 2017 roku.

W życiu prywatnym miłośniczka sztuk walki, sportu i fotografii, lubiąca podróże i długie spacery z psem.

 

Nagrody i Akredytacje