Centrum Doradztwa

PLANY THERESY MAY WOBEC IMIGRANTÓW PO BREXICIE

Wysłane przez:
Opublikowany w: Brexit, Prawo imigracyjne
Opublikowano w dniu: 14/07/2017
IMD Solicitors Brexit

Dzięki ostatniemu wystąpieniu Theresy May znamy więcej szczegółów odnośnie propozycji praw po brexicie dla obywateli UE, którzy obecnie przebywają i pracują w Zjednoczonym Królestwie.

Plany Theresy May
Jednym z kluczowych postanowień jest fakt, że po opuszczeniu Wielkiej Brytanii z UE, obywatele 26 krajów członkowskich (bez względu na to, czy przebywają w kraju tymczasowo czy na stałe) będą musieli złożyć wniosek o dokument potwierdzający status imigracyjny, ponieważ prawo do swobodnego przekraczania granicy Wielkiej Brytanii będzie ograniczone. Inne postanowienia obejmują:

(1) Wyznaczenie terminu ostatecznego, od którego będą obowiązywały nowe przepisy (tzw. ‘’cut-off’’ date)Rząd ustali datę z UE, która przypadnie nie wcześniej niż na dzień 29 marca 2017 (data uruchomienia Artykułu 50), a nie później niż data wyjścia UK z UE, po której obywatele UE mogą już nie otrzymać potwierdzenia nabycia prawa do pobytu stałego.

(2) Co oznacza nabycie prawa do pobytu stałegoStatus ‘’settled’’ oznacza uzyskanie prawa do pobytu stałego, które gwarantuje dostęp do wszystkich usług świadczonych przez państwo tj. świadczeń społecznych czy edukacji. Status stałego rezydenta nie będzie upoważniał do uzyskania paszportu brytyjskiego. Jednakże osoby przebywające w kraju co najmniej 6 lat będą mogły starać się o obywatelstwo brytyjskie.

(3) Złożenie wniosku do MSW (Home Office) o pozwolenie na pobytPrzewiduje się, że ok 3 mln obywateli UE złoży wniosek do brytyjskiego MSW o pozwolenie na pobyt. Będzie to oznaczać konieczność przeprocesowania ok 4,000 wniosków dziennie!

(4) Prawa dla obywateli UE będą zależne od daty przybycia do Zjednoczonego Królestwa
Przyjazd przed datą wyznaczoną jako termin ostateczny oraz przynajmniej 5-letni pobyt w kraju
Obywatele UE, którzy przybyli do Zjednoczonego Królestwa przed datą uzgodnioną jako termin ostateczny oraz przebywają na Wyspach przynajmniej 5 lat, będą mogli ubiegać się o status osoby osiedlonej.
Przyjazd przed datą wyznaczoną jako termin ostateczny, bez 5-letniego okresu pobytu w kraju
Obywatele UE przebywający na Wyspach mniej niż 5 lat przed wyznaczoną datą, uzyskają specjalne prawa dopiero po spełnieniu tego okresu. Do tego czasu będą mogli ubiegać się o status tymczasowy.
Przyjazd do kraju po dacie ustalonej przez rząd jako termin ostateczny
Obywatele UE, którzy przyjadą do kraju po w/w dacie, w zależności od okoliczności, będą mogli ubiegać się o status osoby osiedlonej bądź status tymczasowy.

(5) Członkowie rodzin obywateli UE
Osoby ze statusem stałego rezydenta będą miały prawo sprowadzenia członków rodzin, którzy po 5 latach przebywania w kraju będą mogli starać się o stałą rezydenturę, nawet jeśli nie mieszkali w UK przed datą wyznaczoną jako termin ostateczny, pod warunkiem przyjazdu przed dniem wyjścia Wielkiej Brytanii z UE. Do członków rodzin zalicza się: dzieci, małżonków, rodziców, a możliwie także kuzynostwo, choć nie zostało to jeszcze jasno określone.

(6) Przestępcy wyjątkiem od reguły
Osoby, które popełniły przestępstwo lub stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa kraju, nie dostaną pozwolenia na pobyt w Zjednoczonym Królestwie (aczkolwiek przepisy dotyczące deportacji przestępców są stosowane już od dawna).

(7) Deportacja
Osoby, które otrzymały korespondencję bądź decyzję z MSW (Home Office) odnośnie deportacji, powinny niezwłocznie zasięgnąć porady prawnej, aby rozważyć możliwość odwołania się od decyzji.

Trzy główne korzyści posiadania statusu osoby osiedlonej
Prawa obywateli UE tożsame z prawami obywateli Wielkiej Brytanii
Szansa ubiegania się o paszport brytyjski umożliwiający swobodne przekraczanie granic UE oraz innych krajów.
Prawo do głosowania – prawo współdecydowania o zarządzaniu w skali społeczności lokalnej, jak i całego kraju.
Dostęp do świadczeń
Obywatele UE, którzy przybyli do kraju przed wyznaczoną data ‘’cut-off’’ date , lecz nie posiadają statusu osoby osiedlonej, nadal będą mogli korzystać z takich samych świadczeń jak do tej pory.
Wymagana dokumentacja
Otrzymanie statusu ‘’settled’’ pozwoli obywatelom UE na pełnoprawny pobyt w kraju.

Podsumowanie
Iwona Durlak, Senior Partner oraz osoba nadzorująca Departament ds. Imigracji w Kancelarii IMD Solicitors, podsumowuje:
„Nie ma potrzeby, aby starać się o dokumenty potwierdzające prawo do stałej bądź tymczasowej rezydentury już teraz, jeśli obywatel UE nie stara się o nadanie obywatelstwa brytyjskiego. Należy jednak wziąć pod uwagę, iż dla osób, które posiadają już certyfikat stałej rezydentury, proces składania wniosków o weryfikację statusu imigracyjnego będzie usprawniony i uproszczony. Po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE, prawo do swobodnego przekraczania granic będzie ograniczone, jednakże napływ obywateli UE do Wielkiej Brytanii będzie kontynuowany, ponieważ Wielka Brytania docenia społeczny, jak i ekonomiczny wkład obywateli UE w rozwój kraju”.

Iwona Durlak następnie dodaje:
„Warto także wspomnieć, że procedura rejestracji obywateli UE oraz ich rodzin o pozwolenie na pobyt będzie różnić się od tej obecnie obowiązującej. Procedura ta nie będzie już objęta Dyrektywą UE. Należy także dodać, że obywatele UE będą mieć wystarczającą ilość czasu, aby złożyć wniosek w brytyjskim MSW (Home Office). Ten okres będzie wynosić 2 lata od dnia wyjścia Wielkiej Brytanii z UE”.

Kiedy szukać porady prawnej i czy kontynuować składanie wniosków o rezydenturę stałą?
Składanie wniosków o kartę stałego pobytu w Wielkiej Brytanii przyśpieszy procedurę uzyskania statusu ‘’settled’’.

Jeśli w najbliższym czasie obywatele UE rozważają uzyskanie brytyjskiego paszportu, będą ich obowiązywać obecne przepisy, zatem karta stałego rezydenta będzie konieczna.

Po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE, obywatele UE będą mogli starać się o brytyjski paszport po co najmniej 6 latach pobytu w kraju, okres pobytu należało będzie udowodnić a karta potwierdzająca rezydenturę z pewnością będzie uznana jako spełniająca wymogi.

Złożenie w najbliższym czasie wniosku o stałą rezydenturę, może zapobiec opóźnieniom oraz niechcianym sytuacjom na granicy.

Wiele wniosków obywateli UE zostało odrzuconych z powodu niepełnej dokumentacji. Ten proces może być usprawniony dzięki Kancelarii IMD Solicitors.

Bez względu na to, czy nabyte zostało przez obywatela UE prawo do stałej rezydentury czy też nie, każdy obywatel UE będzie miał obowiązek potwierdzenia swojego statusu. Uzyskanie dokumentu potwierdzającego chociażby tymczasową rezydenturę będzie pomocne, szczególnie gdy obywatele UE będą podróżować przed wydaniem nowych dokumentów.

IMD Solicitors, to międzynarodowa kancelaria prawna będąca liderem w świadczeniu kompleksowych usług prawnych na terenie Anglii oraz Walii. W Kancelarii IMD Solicitors rozumiemy potrzebę komunikacji z klientami w ich ojczystym języku.

Aby uzyskać pomoc odnośnie potwierdzenia statusu imigracyjnego w Wielkiej Brytanii, skontaktuj się z nami telefonicznie 0330 107 0109 lub mailowo info@imd.co.uk

W ważnych sprawach mówimy Twoim językiem

Niniejszy artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady prawnej ani profesjonalnej. Należy pamiętać, że od czasu publikacji tego artykułu prawo mogło ulec zmianie.

Opublikowane przez:

Iwona Durlak Senior Partner

Prawo Rodzinne – IMD Solicitors LLP


Zadzwoń teraz, aby omówić swoją sprawę: 0330 107 0109
Poproś o oddzwonienie pon. - pt: 9am -5:30pm

Nagrody i Akredytacje