Mark Houghton

Rzecznik Patentowy

Mark specjalizuje się w prawie własności intelektualnej. Oferuje on swoją pomoc i doświadczenie klientom biznesowym, którzy zainteresowani są ochroną ich tożsamości handlowej poprzez używanie znaków towarowych, wykorzystywanie swojej kreatywności przy tworzeniu znaków towarowych, a także patentowanie nowych technologii.

Zgodnie z jego słowami: “Moją misją jest pomaganie klientom biznesowym w postrzeganiu prawa własności intelektualnej jako komercyjnego narzędzia do zarówno zabezpieczania ich przedsiębiorstw, jak i zwiększania osiąganych przez nie przychodów”.

Mark przez wiele lat pracował na stanowisku Menedżera w swojej branży, a w przeszłości prowadził także własny biznes. Mark posiada bezpośrednie doświadczenie w rozwiązywaniu praktycznych problemów z jakimi mierzą się przedsiębiorcy i stąd też dokłada wszelkich starań, aby podczas udzielania porad prawnych swoim klientom brać pod uwagę także komercyjne realia.

Doświadczenie Mark’a w badaniu i przenoszeniu produktów handlowych z rysunków na rynek oraz jego osobiste doświadczenie w wykorzystywaniu własności intelektualnej do rozwoju przedsiębiorstw umożliwiają mu udzielanie niezwykle praktycznych komercyjnych porad prawnych. Mark współpracuje w tym celu z niewielkim zespołem wykwalifikowanych prawników (ang. Paralegal), którzy razem z nim przeprowadzają klientów przez zawiłości prawa własności intelektualnej. Do jego typowych usług zaliczamy:

Udzielanie porad oraz reprezentowanie klientów, przeciwko którym wysunięto oskarżenie naruszenia praw autorskich lub patentowych.

Uzyskiwanie ochrony prawnej dla nazw handlowych, logo, a także tożsamości produktów poprzez składanie aplikacji o przyznanie znaku towarowego.

Doradztwo w sprawie nazw firm i produktów.

Pomoc klientom w egzekwowaniu praw wynikających z posiadanych przez nich patentów, znaków towarowych oraz praw autorskich.

Identyfikowanie oraz ochrona nowych rozwiązań zastosowanych w produktach klienta.

Mark posiada zarówno stosowne wykształcenie techniczne, jak i prawne. Jest on także Europejskim Rzecznikiem Patentowym (ang. European Patent Attorney), Dyplomowanym Rzecznikiem Patentowym na terenie Wielkiej Brytanii (ang. Chartered Patent Attorney UK), a do tego ukończył studia doktoranckie, magisterskie oraz ma na swoim koncie szereg innych kwalifikacji podyplomowych.

Mark jest również dyplomowanym naukowcem (ang. Chartered Scientist), członkiem brytyjskiego Królewskiego Stowarzyszenia Chemicznego (ang. Royal Society of Chemistry), dyplomowanym chemikiem (ang. Chartered Chemist), a także posiada tytuł Europejskiego Chemika (ang. European Chemist) oraz jest oficjalnym Partnerem-Projektantem w Arizona Microchip (ang. Arizona Microchip Approved Design Partner). Posiada on uprawnienia wymagane do reprezentowania klientów w Sądzie Własności Intelektualnej Jednostek Gospodarczych (ang. Intellectual Property Enterprise Court) i Europejskim Urzędzie Patentowym (ang. European Patent Office).

Mark reprezentował wielu klientów w sporach dotyczących własności intelektualnej. Cechuje go silna preferencja względem rozwiązań umożliwiających pomyślne zakończenie sprawy przed wystąpieniem konieczności rozpatrywania jej na sali sądowej. Jednak należy przy tym zauważyć, że wraz ze swoim zespołem nie przegrał on jeszcze sprawy, która ostatecznie trafiła do sądu.