Mikhail Sokolov

Adwokat (Consultant Solicitor)

0044 330 107 0109 m.sokolov@imd.co.uk

Mikhail Sokolow zdobywał doświadczenie jako adwokat w Rosji, jak również w Anglii i Walii. Pracuje w zawodzie od ponad 20 lat.

Jest ekspertem w sprawach korporacyjnych, handlowych i sądowych związanych z Rosją, byłymi państwami radzieckimi, Chinami i innymi krajami azjatyckimi.

Mikhail opracował rozległą praktykę doradztwa w zakresie sprzedaży i nabywania przedsiębiorstw oraz wspólnych przedsięwzięć, które często mają złożoną strukturę i / lub obejmują więcej niż jedną jurysdykcję. Doradza również w kwestiach dystrybucji międzynarodowej, sprzedaży i zakupu towarów oraz innych kwestii umownych.

Nagrody i Akredytacje