Centrum Doradztwa

Mediacja
Jul

Czego spodziewać się w trakcie mediacji, następującej po separacji

Jeśli bierzesz udział w mediacji, mającej na celu rozwiązanie sporów związanych z rozpadem związku, separacją lub rozwodem, to być może zastanawiasz się, z czym wiążą się takie rozmowy.

Mediator to niezależna osoba, która została przeszkolona i akredytowana, aby pomóc ci zidentyfikować przedmioty sporu oraz znaleźć odpowiednie rozwiązania w drodze dyskusji. W niektórych przypadkach angażuje się dwóch mediatorów, aczkolwiek takie sytuacje należą do rzadkości. Spotkania z mediatorem mogą odbywać się w obecności byłego partnera lub w pojedynkę. Czasami mediatorzy stosują tzw. mediację wahadłową, podczas której spotykają się w jednym czasie z obojgiem partnerów, nie mniej jednak znajdują się oni w oddzielnych pokojach, a mediator dosłownie krąży między pomieszczeniami, rozwijając dyskusję. To bardzo ważne, aby strony zaangażowane w mediację czuły komfort i nie były zmuszone do przebywania w jednym pokoju, jeśli sobie tego nie życzą.

„Doświadczony mediator jest w stanie pomóc złagodzić ton dyskusji i doprowadzić do nawiązania rozmów pomiędzy wami” wyjaśnia
Melissa Cunningham, ekspert do spraw prawa rodzinnego z firmy IMD Solicitors w Londyn, Manchester i Birmingham. Pomogą wam znaleźć kompromis w sporach, dotyczących dzieci, podziałów majątkowych oraz alimentów. Mediator jest bezstronny, nie mniej jednak w przeciwieństwie do twojego adwokata nie udzieli ci porady prawnej, ani nie będzie bronił twojej pozycji. Właśnie z tego powodu niezwykle ważne jest, aby w trakcie procesu mediacji dodatkowo skorzystać z pomocy prawnika.

Osoba bezstronna utrzymuje otwartość toczących się dyskusji i jednocześnie dba o wzajemny szacunek, co może okazać się nieocenioną pomocą w przypadku, gdy macie dzieci. Pamiętaj, że w przyszłości wystąpi niejednokrotna konieczność rozmowy w cztery oczy z byłym partnerem lub współmałżonkiem odnośnie do kwestii życia codziennego dziecka, takich jak praca domowa, wakacje, nauka jazdy samochodem, ukończenie studiów, czy ewentualne małżeństwo. 

W większości przypadków, jeśli nie możecie dojść do porozumienia, konieczne jest wzięcie udziału w Informacyjnym Spotkaniu Mediacyjnym (MIAM).

Informacyjne Spotkanie Mediacyjne (MIAM)

Jest to pierwsze spotkanie oceniające z akredytowanym mediatorem, który wyjaśni, jak działa sama mediacja. Wymagany jest udział obu stron, ale nie muszą się one stawiać w tym samym czasie. MIAM odbędzie się na neutralnym gruncie, pomimo nieobecności twojego prawnika, mediator skontaktuje się z nim i przekaże wszelkie informacje na temat postępów toczących się rozmów.

Przedyskutujecie okoliczności dotyczące twojej konkretnej sprawy, aby zadecydować czy mediacja będzie odpowiednim środkiem w tym wypadku. Gdy opinia okaże się pozytywna, mediator powiadomi cię o ilości przewidywanych spotkań i ewentualnych kosztach, a także sprawdzi, czy będzie ci przysługiwać nieodpłatna pomoc prawna.

Podejmowanie decyzji o wszczynaniu mediacji

Jeśli zadecydujesz, że mediacja nie jest odpowiednim środkiem w twoim przypadku, mediator podpisze formularz, potwierdzający jej rozważenie. Uzyskanie tego dokumentu jest niezbędne, zanim twój adwokat skieruje sprawę do sądu.

Gdy obie strony zdecydują się na wzięcie udziału w mediacji, zostanie wyznaczony termin pierwszej sesji.

Przed pierwszym spotkaniem warto spisać wszystkie kwestie sporne i uporządkować je pod względem ważności, dzięki czemu najistotniejsze problemy zostaną omówione w pierwszej kolejności. Aby mediacja zakończyła się powodzeniem, trzeba być gotowym na kompromisy z obu stron. Dobrze jest zastanowić się nad dwoma lub trzema rozwiązaniami, które sprawdzą się w przypadku konkretnej kwestii, dzięki temu dyskusja nabierze bardziej obiektywnego charakteru. Upierając się stanowczo przy swoim odnośnie do określonych sporów, ciężko jest osiągnąć porozumienie.

Co dzieję się podczas sesji mediacyjnych?

Ty oraz twój były partner lub współmałżonek możecie wspólnie uczestniczyć w mediacji, w innych przypadkach mediator zaaranżuje oddzielne spotkania, jeśli sobie tego zażyczycie. Prowadzenie mediacji to dobrowolny proces, w którym obie strony zaangażowane muszą wyrazić chęć udziału. Jeśli twój były partner mieszka w oddalonej lokalizacji, jest dozwolone, aby mediacja odbywała się za pośrednictwem Skype. Przeciętna długość pojedynczej sesji wynosi od jednej do dwóch godzin. Ilość potrzebnych spotkań zależy od określonych okoliczności. Twój mediator na wstępie powiadomi cię o liczbie przewidywanych sesji.

W trakcie spotkań mediator może rozmawiać na osobności z każdą ze stron, to standardowa procedura. Takie rozmowy na ogół odbywają się w oddzielnych pokojach lub w różnych terminach. Tego typu środki podejmuje się, aby zniwelować ryzyko wyrządzenia szkody fizycznej bądź emocjonalnej przez zaangażowane strony.

Przed pierwszym spotkaniem warto spisać wszystkie kwestie sporne i uporządkować je pod względem ważności, dzięki czemu najistotniejsze problemy zostaną omówione w pierwszej kolejności. Aby mediacja zakończyła się powodzeniem, trzeba być gotowym na kompromisy z obu stron. Dobrze jest zastanowić się nad dwoma lub trzema rozwiązaniami, które sprawdzą się w przypadku konkretnej kwestii, dzięki temu dyskusja nabierze bardziej obiektywnego charakteru. Upierając się stanowczo przy swoim odnośnie do określonych sporów, ciężko jest osiągnąć porozumienie.

Co dzieję się podczas sesji mediacyjnych?

Ty oraz twój były partner lub współmałżonek możecie wspólnie uczestniczyć w mediacji, w innych przypadkach mediator zaaranżuje oddzielne spotkania, jeśli sobie tego zażyczycie. Prowadzenie mediacji to dobrowolny proces, w którym obie strony zaangażowane muszą wyrazić chęć udziału. Jeśli twój były partner mieszka w oddalonej lokalizacji, jest dozwolone, aby mediacja odbywała się za pośrednictwem Skype. Przeciętna długość pojedynczej sesji wynosi od jednej do dwóch godzin. Ilość potrzebnych spotkań zależy od określonych okoliczności. Twój mediator na wstępie powiadomi cię o liczbie przewidywanych sesji.

W trakcie spotkań mediator może rozmawiać na osobności z każdą ze stron, to standardowa procedura. Takie rozmowy na ogół odbywają się w oddzielnych pokojach lub w różnych terminach. Tego typu środki podejmuje się, aby zniwelować ryzyko wyrządzenia szkody fizycznej bądź emocjonalnej przez zaangażowane strony.

Nie należy traktować mediacji jako spotkania w poradni małżeńskiej, nie rozwiążesz tutaj problemów, będących przyczynami rozpadu związku. Celem mediacji jest nawiązanie rozmów pomiędzy tobą a byłym partnerem lub współmałżonkiem ze szczególnym naciskiem na osiągnięcie porozumienia. Wszystkie rozmowy odbywające się w trakcie mediacji są poufne i nie zostaną ujawnione bez odpowiedniej zgody.

Jeśli mediacja nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, mediator podpisze odpowiednie formularze, tym samym umożliwiając ci skierowanie sprawy do sądu.

W jaki sposób decyzje nabierają formy prawnej?

Należy zauważyć, że mediator nie wyda osądu odnośnie do tego, co powinno się stać w następnej kolejności. W każdej sytuacji zachowa neutralność i nie weźmie strony żadnej z zaangażowanych osób.

Jeśli czujesz niepewność związaną ze skutkami podjęcia konkretnej decyzji, zalecamy zasięgnięcie porady u doświadczonego prawnika do spraw prawa rodzinnego, który doradzi, jakie wyjście z sytuacji jest najodpowiedniejsze dla ochrony twoich interesów.

Gdy w drodze mediacji zostało osiągnięte porozumienie, podjętym decyzjom należy nadać kształt prawny. Ten proces zostanie przeprowadzony przez twojego adwokata, który doradzi ci w kwestii warunków osiągniętego porozumienia i jednocześnie zajmie się sporządzeniem odpowiednich dokumentów, upewniając się, że umowa jest prawnie wiążąca. Na ogół wymaga to skierowania wniosku do sądu, który dokona formalizacji na mocy wydanego postanowienia.

Kto pokrywa koszty mediacji?

W większości przypadków koszty są dzielone po równo między obie strony. Nie mniej jednak w grę również wchodzi inny podział, np. w sytuacji, gdy jedna ze stron zarabia zdecydowanie więcej, niż druga.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat mediacji lub innych kwestii dotyczących rozpadu związków, prosimy o kontakt z Melissa Cunningham członkiem zespołu do spraw prawa rodzinnego pod numerem telefonu 0333 358 3056 lub poprzez e-mail pod adresem info@imd.co.uk

Niniejszy artykuł służy jedynie celom informacyjnym i nie powinien być traktowany jako prawna bądź profesjonalna porada. Prosimy mieć na uwadze ewentualne zmiany w prawie, które mogły nastąpić od momentu jego publikacji.

Zobacz wszystkie artykuły