Centrum Doradztwa

May

Czy mogę rozwieść się z moim agresywnym partnerem/partnerką?

Czy mogę rozwieść się z moim agresywnym partnerem/partnerką?

Jeśli jesteś ofiarą przemocy w swoim małżeństwie to statystyki pokazują, że niestety nie jesteś w tym osamotniona/y. Z badań wynika, że dotyka to aż jednej na cztery kobiety i jednego na ośmiu mężczyzn.

‘Zakończenie małżeństwa naznaczonego przemocą oznacza nie tylko rozstanie się z Twoim dotychczasowym partnerem/partnerką, ale również podjęcie kroków zmierzających do uzyskania formalnego rozwodu.’ wyjaśnia Iwona Durlak, ekspert prawa rodzinnego w biurze IMD Solicitors w Londynie. ‘Nie jest to łatwy, ale istotny krok, szczególnie wziąwszy pod uwagę wyniki badań, zgodnie z którymi agresywni partnerzy nieczęsto zmieniają swoje dotychczasowe praktyki i w rezultacie mało prawdopodobne jest to, że Twoja sytuacja ulegnie zmianie jeśli zdecydujesz się trwać w swoim małżeństwie.’

Jesteśmy w stanie nie tylko przeprowadzić Cię przez całość procesu rozwodowego, zapewniając Ci doradztwo prawne na każdym etapie postępowania, ale możesz liczyć również na naszą pomoc praktyczną. Dysponujemy dostępem do rozległej sieci służb pomocniczych, co umożliwia nam, jeśli zajdzie taka konieczność, skontaktowanie Cię z osobami mogącymi zapewnić Ci schronienie, a także sprawdzenie tego czy jesteś osobą uprawnioną do korzystania z pomocy państwa. Naturalną rzeczą jest troska o sprawy finansowe, niewykluczone natomiast, że spełniasz warunki konieczne do ubiegania się o pokrycie kosztów pomocy prawnej w ramach programu Legal Aid. 

Chcąc uzyskać rozwód musisz udowodnić, że Twoje małżeństwo uległo trwałemu rozpadowi. Można to pokazać na pięć sposobów:

  • jedna z osób opuściła swojego partnera/partnerkę;
  • doszło do zdrady;
  • partner/partnerka dopuścił/a się niewłaściwego zachowania;
  • żyliście w separacji przez okres co najmniej dwóch lat i oboje wyrażacie zgodę na rozwód; lub
  • żyliście w separacji przez okres co najmniej pięciu lat.

W przypadku rozwodów, gdzie w małżeństwie dochodziło do przemocy domowej, lub przemocy innego rodzaju, najczęściej wykorzystywanym sposobem jest dostarczenie dowodów świadczących o tym niewłaściwym zachowaniu. Konieczne jest wówczas udowodnienie, że Twój partner/partnerka zachował/a się w sposób, który zasadnie wyklucza aby można było oczekiwać od Ciebie żebyś w dalszym ciągu żył/a z tym partnerem/partnerką.

Twój prawnik zbierze od Ciebie informacje dotyczące historii Waszego związku, aby był on w stanie opisać Sądowi kilka ważniejszych incydentów będących przykładem wspomnianego agresywnego i niewłaściwego zachowania Twojego partnera/partnerki. Nie oczekuje się natomiast od Ciebie wymienienia wszystkich incydentów do których doszło w trakcie trwania Waszego małżeństwa, a raczej po prostu zarysowania kilku reprezentatywnych przykładów. Pomocne może okazać się prowadzenie książeczki z opisem incydentów lub notatek z kalendarium tych niewłaściwych zachowań.

W większości przypadków nie będziesz musiał/a stawić się w Sądzie, chyba że zasadność udzielenia rozwodu zostanie zakwestionowana przez Twojego partnera/partnerkę. Jednakże nawet jeśli zdecydują się oni na podjęcie tego kroku, to przeważnie i tak będziemy mogli postarać się o uzyskanie zgody na kontynuowanie postępowania z pominięciem konieczności osobistego stawiennictwa w Sądzie.

Rozprawa rozwodowa nie jest w Wielkiej Brytanii prowadzona w sposób jawny, a wszystko odbywa się za zamkniętymi drzwiami. Oznacza to, że osoby trzecie nie będą obecne na sali sądowej. Co prawda niewykluczone, że przedstawiciele mediów posiadający odpowiednią akredytację mogliby uczestniczyć w rozprawie, ale należy pamiętać o tym, że istnieją surowe restrykcje co do informacji jakich mogliby oni użyć już po jej zakończeniu.

Podczas składania pozwu rozwodowego z powodu niewłaściwego zachowania partnera/partnerki należy pamiętać o pewnych ograniczeniach czasowych. Jeśli w dalszym ciągu mieszkacie wspólnie z współmałżonkiem, to pozew rozwodowy musi zostać dostarczony partnerowi/partnerce w ciągu 6 miesięcy od ostatniego niewłaściwego zachowania. Jeśli natomiast nie mieszkacie już razem, to okres ten może zostać wydłużony.

Jedną z zalet starania się o rozwód w związku z niewłaściwym zachowaniem współmałżonka jest to, że można o niego aplikować bezpośrednio.

Do innych zalet należy to, że możliwe jest wówczas uzyskanie orzeczenia Sądu nakazującego Twojemu współmałżonkowi opłacenie części lub nawet całości Twoich kosztów prawnych za rozwód.

W powszechnej opinii panuje natomiast błędne przekonanie co do tego, że jeśli podczas trwania Waszego małżeństwa Twój współmałżonek zachował się w sposób niewłaściwy to zostanie on ukarany przez Sąd podczas podejmowania decyzji o podziale majątku. Nie tak to wygląda i mało prawdopodobnym jest żeby fakt bycia ofiarą przemocy domowej prowadził do przyznania przez Sąd rekompensaty w postaci zwiększenia przyznawanych tej osobie należności finansowych. Sąd bierze pod uwagę zachowanie współmałżonka podczas podziału majątku wyłącznie w rzadkich, ekstremalnych przypadkach. Sąd musi zostać wówczas przekonany co do tego, że zachowanie współmałżonka było na tyle złe, że nie można pominąć go podczas rozpatrywania kwestii finansowych. Przykładowo, może to mieć miejsce w przypadku w którym przemoc domowa doprowadziła do poważnego uszczerbku na zdrowiu.

Radzenie sobie z przemocą ze strony mającej nas kochać osoby najczęściej prowadzi do utraty pewności siebie i braku wiary we własne możliwości, jednak prawo rozpoznaje konieczność chronienia i wspierania ofiar przemocy domowej, a Sądy chcą być pewne, że osoby te otrzymają odpowiednie wsparcie.

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z Iwoną Durlak z naszego zespołu prawników specjalizujących się w prawie rodzinnym drogą telefoniczną: 033 0107 0107, lub mailową: i.durlak@imd.co.uk

Powyższy artykuł zawiera jedynie podstawowe informacje i nie stanowi profesjonalnej lub prawnej porady. Prosimy mieć również na uwadze, że zasady prawne, o których mowa w artykule, mogły ulec zmianie od czasu jego publikacji.

Zobacz wszystkie artykuły

Zadzwoń teraz, aby omówić sprawę:

0330 107 0109
Poproś o telefon zwrotny Poniedziałek- Piątek 9.00-17.30