Centrum Doradztwa

May

Czy mogę wymienić zamki w drzwiach po nastąpieniu separacji?

Jeśli ty i twój partner jesteście w separacji, z pewnością pragniesz rozpocząć życie na nowo, a co za tym idzie, możliwe, że rozważysz zmianę zamków w swoim domu lub apartamencie. W szczególności tyczy się to sytuacji, w których rozłąka nastąpiła w nieprzyjaznej atmosferze, a ty nie masz pewności, czy były partner nie przyjdzie bez zapowiedzi, nie zabierze niczego podczas twojej nieobecności, lub czy nie sprawi innego rodzaju problemów. W skrajnych przypadkach może mieć to związek z obawą o własne bezpieczeństwo.

„Może to zabrzmieć niepocieszająco, ale ważne, by nie zmieniać zamków bez zasięgnięcia porady prawnej”, wyjaśnia Melissa Cunningham, ekspert do spraw prawa rodzinnego z firmy IMD Solicitors w Londyn, Manchester , i Birmingham „ponieważ sytuacja prawna może różnić się w zależności od zaistniałych okoliczności”.

Dla małżeństw

Jeśli znajdujesz się w związku małżeńskim, twój współmałżonek ma prawo przebywać w miejscu zamieszkania małżonków – bez względu na to, kto jest właścicielem nieruchomości.

Nie możesz zmienić zamków w drzwiach bez postanowienia sądu lub zgody współmałżonka. Poproszenie byłego partnera o wyrażenie aprobaty prawdopodobnie nie zostanie ciepło przyjęte, a raczej wręcz przeciwnie, może to doprowadzić zaognienia konfliktu oraz utraty zaufania w rezultacie czego proces rozwodowy będzie się wydłużał, ciągnąc za sobą niepotrzebne koszty.

Zmiana zamków nie wpływa na własność prawną ani na uprawnienia finansowe odnośnie do wartości domu lub rzeczy znajdujących się wewnątrz. Tak więc musisz przeanalizować, czy taki ruch będzie dla ciebie korzystny w dłuższej perspektywie.

Jeśli zmienisz zamki bez uzyskania koniecznej zgody, twój współmałżonek będzie miał prawo zatrudnić ślusarza, aby uzyskać dostęp do środka, lub złożyć do sądu skargę o bezprawne wykluczenie. W przypadku wyprowadzki współmałżonka ogólnie przyjmuje się, aby nie składał wizyt bez zapowiedzi, lub pojawiał się w domu, kiedy sobie tego nie życzysz. Nieprzestrzeganie niniejszych zasad może zostać potraktowane jako przestępstwo karne, a co za tym idzie, masz prawo do zgłaszania tego rodzaju zachowania na policję.

Dla konkubinatów

Jeśli żyliście razem bez wstępowania w związek małżeński, to ważne jest, aby ustalić, kto jest prawnym właścicielem domu.

W przypadku, gdy nieruchomość jest twoją wyłączną własnością, masz prawo zmienić zamki po wyprowadzce partnera. Nie mniej jednak były partner może wnieść roszczenie odnośnie do udziału w wartości domu lub w jego zawartości. W takiej sytuacji konieczne jest niezwłoczne zasięgnięcie porady prawnej.

Jeśli dom jest waszą współwłasnością, sytuacja prawna jest podobna do tej w przypadku małżeństwa. Nie masz prawa wykluczyć partnera poprzez zmianę zamków w drzwiach bez jego zgody lub orzeczenia sądowego.

Nękanie lub przemoc

Jeśli twój współmałżonek lub były partner naprzykrza się, lub nęka cię po powrocie do domu, masz prawo uzyskać nakaz sądowy w celu powstrzymania tego rodzaju zachowania. Jest to tak zwany nakaz opuszczenia miejsca zamieszkania, na mocy którego twój współmałżonek lub były partner może zostać wykluczony z możliwości przebywania w domu. Uzyskanie takiego postanowienia jest również możliwe w przypadku doświadczenia przemocy domowej. Po wydaniu decyzji przez sąd masz prawo wymienić zamki.

Uzgodnienie praw dostępu

W następstwie separacji najlepiej jest dojść do porozumienia w sprawie dostępu do domu. Twój były współmałżonek lub partner może go potrzebować w celu zabrania swoich rzeczy osobistych, lub dokumentów. Takie negocjacje powinny odbywać się zgodnie z wcześniej ustaloną datą i czasem. Dobrym pomysłem będzie sporządzenie listy przedmiotów, na których zabranie wyrażasz zgodę. Dodatkowo możesz zażyczyć sobie obecności znajomego lub członka rodziny, aby wspólnie dopilnować, czy zabrano tylko te rzeczy, które znajdują się na liście.

Możliwe, że nie dojdziecie do porozumienia dotyczącego kwestii zasadniczych, takich jak podział mebli lub zwierzęta. Dopóki kompromis nie zostanie osiągnięty, twój były współmałżonek lub partner powinien, przynajmniej mieć możliwość zabrania ubrań oraz przyborów toaletowych, zarówno swoich, jak i ewentualnie należących do dziecka, które będzie z nim mieszkać.

W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy skontaktować się z Mellissa Cunningham członkiem zespołu do spraw prawa rodzinnego pod numerem telefonu 0333 358 3056 lub pod adresem e-mail info@imd.co.uk.

Zobacz wszystkie artykuły