Centrum Doradztwa

Międzynarodowa relokacja dziecka – analiza prawna

Wysłane przez:
Opublikowany w: Prawo rodzinne, Sprawy rozwodowe
Opublikowano w dniu: 20/02/2024

W poniższym stadium przypadku omówimy sprawę relokacji dziecka do innego kraju, korzystnie sfinalizowaną dla naszego klienta, który jest ojcem i Polakiem. Głównym punktem w tej sprawie było to, iż ojciec chciał wrócić do Polski wraz ze swoją młodą córką po separacji z jej matką, również Polką. Rodzice mieszkali w Wielkiej Brytanii przez kilka lat i to w tym kraju urodziła się ich córka.

Okoliczności sprawy

Po separacji, najważniejszą rzeczą dla ojca było zapewnienie swojej córce dobrostanu ze względu na pogarszające się zachowanie matki. Na jej zachowania, potencjalnie spowodowane depresją poporodową (aczkolwiek nie zostało to potwierdzone), składały się zaniedbania oraz wystawianie dziecko na zagrożenia ze względu na nadużywanie substancji. CAFCAS (Children And Family Court Advisory and Support Service [Zespół Doradczy i Wspierający Sądy w Sprawach Rodzinnych i Dziecięcych]) oraz samorząd rozpoczęły sprawdzanie bezpieczeństwa dziecka oraz oceniły zdolności rodzicielskie matki, jak również jej predyspozycje do opieki nad dziećmi. Na początkowym etapie, bez reprezentacji prawnej, ojcu udało się przekonać sąd do wydania postanowienia o życiu dziecka przy nim, co dało mu prawo do bycia głównym opiekunem dziecka. Sąd pozwolił matce na widzenia z dzieckiem uzależnione od poprawy jej zachowania. Jednakże, matka nie przychodziła na wizyty co spowodowało, że ojciec zdecydował się na relokację z dzieckiem do Polski. Ze względu na to iż matka posiadała prawa rodzicielskie oraz nie zgadzała się na przeprowadzkę, konieczna była interwencja prawna.

Strategia oraz czynniki prawne

Nasza firma, IMD Solicitors LLP, została zatrudniona do reprezentowania ojca w postępowaniu relokacyjnym. Objęta przez nas strategia prawna opierała się na zademonstrowaniu, że relokacja jest w najlepszym interesie dziecka. Wymagała ona szczegółowej analizy warunków życiowych ojca w Polsce, włączając w to miejsce zamieszkania, edukację dziecka, szanse na zatrudnienie i sieć wsparcia. Dodatkowo zaproponowaliśmy potencjalny program przyszłych kontaktów dziecka z matką.

Prawa rodzicielskie grały w tej sprawie znaczącą rolę. W Wielkiej Brytanii, matka otrzymuje je automatycznie, a ojciec nabywa je poprzez wpisanie go w akt urodzenia dziecka lub gdy jest mężem matki w dniu narodzin dziecka. To że oboje rodziców mają prawa rodzicielskie oznacza, że oboje mają prawa do podejmowania decyzji dotyczących miejsca zamieszkania, edukacji oraz inny ważnych aspektów życia dziecka, a co z tego wynika, żaden z rodziców nie może jednostronnie zdecydować o relokacji dziecka za granicę bez zgody drugiego rodzica lub pozwolenia sądu.

Postępowanie sądowe oraz jego wynik

Nasz wniosek do sądu wymagał wydania orzeczenia o kwestii szczególnej [ang. specific issue order]. W tym wniosku prosiliśmy sąd o pozwolenie na stałą relokację ojca z dzieckiem do Polski. Podkreśliliśmy w nim również gotowość ojca do zapewnienia stabilnego wychowania dziecka w Polsce. Jednocześnie, omówiliśmy potencjalne przyszłe kontakty matki z dzieckiem, sugerując że takie interakcje można by nawiązać ponownie, gdyby sytuacja matki się poprawiła.

Sąd, przekonany przez nasze argumenty, wydał ojcu pozwolenie na relokację z dzieckiem do Polski. Decyzja została podjęta w najlepszym interesie dziecka oraz po wzięciu pod uwagę obecnych warunków matki w Wielkiej Brytanii.

Wniosek końcowy oraz kluczowe spostrzeżenia

Sprawa ta podkreśla kilka krytycznych aspektów prawa rodzinnego, w szczególności w sprawach relokacji dziecka do innego kraju:

  • Prawa rodzicielskie: zrozumienie niuansów praw rodzicielskich jest kluczowe. Zarówno prawa jak i obowiązki wymagają ostrożnej analizy przy podejmowaniu jakichkolwiek decyzji mających wpływ na dobrobyt dziecka.
  • Najlepszy interes w dziecka: nadrzędnym czynnikiem w prawie rodzinnym jest najlepszy interes dziecka. Każdy argument i każda strategia muszą być oparte o tą zasadę.
  • Obszerna strategia prawna: dobrze przygotowane argumenty, w tym omówienie warunków życiowych, edukacji oraz przyszłych planów dla dziecka są niezbędne do przekonania sądu do swoich racji.
  • Planowanie przyszłości: omówienie przyszłych możliwości i działań, takich jak udział rodzica, któremu nie przydzielono opieki nad dzieckiem, jest istotne dla całościowego podejścia do dobrostanu dziecka.
  • Pozwolenie sądu na relokację: w sprawach o relokację do innego kraju uzyskanie sądowego pozwolenia jest obowiązkowe w sytuacji, kiedy oboje rodziców posiadają praw rodzicielskie i nie ma między nimi zgody na przeprowadzkę.

To studium przypadku ilustruje zawiłości w sprawach o relokację dziecka do innego kraju oraz znaczenie dokładnego przygotowania prawnego opartego na potrzebach dziecka. Pomyślny rezultat dla naszego klienta był wynikiem skrupulatnego planowania, szczegółowej argumentacji oraz głębokiego zrozumienia zasad prawnych prawa rodzinnego.

Niniejszy artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady prawnej ani profesjonalnej. Należy pamiętać, że od czasu publikacji tego artykułu prawo mogło ulec zmianie.

Opublikowane przez:

Oana Preda Solicitor

Prawo Rodzinne – IMD Solicitors LLP


Zadzwoń teraz, aby omówić swoją sprawę: 0330 107 0109
Poproś o oddzwonienie pon. - pt: 9am -5:30pm

Nagrody i Akredytacje