Centrum Doradztwa

Międzynarodowa Sprawa O Opiekę Nad Dzieckiem: Kompleksowe Podejście Prawne

Wysłane przez:
Opublikowany w: Prawo rodzinne
Opublikowano w dniu: 11/01/2024

Wprowadzenie do międzynarodowych sporów dotyczących opieki nad dzieckiem

W dziedzinie prawa rodzinnego międzynarodowe sprawy dotyczące opieki nad dziećmi stwarzają wyjątkowe wyzwania. Sprawy te często dotyczą skomplikowanych ram prawnych w różnych jurysdykcjach, co wymaga szczegółowego zrozumienia rozmaitych międzynarodowych przepisów i konwencji. To studium przypadku stanowi przykład naszej wiedzy specjalistycznej w zakresie rozwiązywania tak skomplikowanych spraw, koncentrując się na sprawie obejmującej Wielką Brytanię i Polskę.

Historia sprawy: Dylemat transgraniczny

Nasza klientka, matka młodej dziewczyny, stanęła przed złożonym wyzwaniem prawnym. Po separacji wyjechała z córką do Polski, początkowo za zgodą brytyjskiego sądu. Jednak sytuacja zaostrzyła się, gdy jej dziecko ujawniło, że było wykorzystywane seksualnie przez ojca i dziadka ze strony ojca. W rezultacie matka zdecydowała się nie wracać do Wielkiej Brytanii, stawiając bezpieczeństwo swojego dziecka za priorytet.

Rozpoczęcie procedur prawnych

Zawiłości prawne pojawiły się, gdy ojciec zaczął domagać się powrotu dziecka do Wielkiej Brytanii, wszczynając w Polsce działania na mocy Konwencji Haskiej. Jego wniosek został odrzucony przez polski sąd na podstawie art. 13 lit. b Konwencji. Niezrażony odwołał się od tej decyzji, choć polski sąd podtrzymał pierwotną decyzję (oraz potencjalnie opierając się także na art. 20 Konwencji Haskiej). Ojciec złożył jednocześnie wniosek do Wysokiego Trybunału Wielkiej Brytanii na podstawie art. 11 rozporządzenia Bruksela IIA o wydanie nakazu powrotu. Pomimo wydania przez Wysoki Trybunał Wielkiej Brytanii nakazu powrotu w lipcu 2019 r. ojciec nie podjął żadnych działań w celu wykonania tego nakazu do początku 2022 roku.

Nasza strategia prawna i działania

  1. Wniosek o uchylenie brytyjskich nakazów powrotu: Na polecenie matki dziecko znajdowało się pod kuratelą sądową, a nakazy powrotu wydano w latach 2017 i 2019. Skupiliśmy się na uchyleniu nakazów brytyjskiego Wysokiego Trybunału dotyczących powrotu dziecka do Wielkiej Brytanii. Nasza argumentacja koncentrowała się na dobru dziecka, biorąc pod uwagę poważne zarzuty dotyczące wykorzystywania seksualnego, a także zmianę okoliczności od czasu wydania nakazów jakieś 3 i 5 lat wcześniej.
  1. Zajęcie się stanem psychicznym dziecka: Dziecko w wieku około trzynastu lat wyraziło zdecydowany sprzeciw wobec powrotu do Wielkiej Brytanii, grożąc nawet samookaleczeniem. Podkreśliliśmy te aspekty, aby zaznaczyć psychologiczny wpływ potencjalnego powrotu na dziecko.
  2. Nawigowanie w podwójnych systemach prawnych: Zajęliśmy się wyzwaniami wynikającymi z równoległych postępowań w Polsce i Wielkiej Brytanii, należyte uwzględniając zawiłości prawne każdej jurysdykcji.

Postępy i wyzwania prawne 

  • Uchylenie nakazów sądowych z Wielkiej Brytanii: Z powodzeniem argumentowaliśmy za uchyleniem nakazów powrotu sądu brytyjskiego z lat 2017 i 2019, co jest rzadkim osiągnięciem na mocy art. 11 rozporządzeń Bruksela IIA.
  • Kwestie jurysdykcyjne: Polskie sądy, w świetle toczącego się wówczas postępowania karnego przeciwko ojcu i dziadkowi, odebrały ojcu prawa rodzicielskie i zakazały kontaktów z dzieckiem. Twierdziliśmy, że właściwym forum dla rozpoznania sprawy są sądy polskie, biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania dziecka i toczące się w Polsce postępowania sądowe.

Wynik i rozwiązanie

  • Podjęcie ostatecznej decyzji dotyczącej jurysdykcji: Po intensywnych postępowaniach sądowych Wysoki Trybunał Wielkiej Brytanii zgodził się na przekazanie jurysdykcji sądom polskim. Decyzja ta wpisała się w naszą tezę, że polskie sądy były lepiej przygotowane do prowadzenia tej sprawy.
  • Zapewnienie dobra dziecka: Ostatecznie dziecku pozwolono pozostać w Polsce z matką, bez obowiązku powrotu do Wielkiej Brytanii lub utrzymywania kontaktu z rodziną ojca. W decyzji tej wzięto pod uwagę poważne zarzuty stosowania przemocy i obawy wyrażone przez dziecko.

Wniosek: Specjalistyczna wiedza w obszarze międzynarodowego prawa rodzinnego

Sprawa ta podkreśla znaczenie fachowej interwencji prawnej w międzynarodowych sporach dotyczących opieki nad dzieckiem. Strategiczne podejście naszej firmy, oparte na głębokim zrozumieniu międzynarodowych ram prawnych, odegrało kluczową rolę w uzyskaniu korzystnego wyniku dla naszej klientki. Sprawa uwydatnia złożoność takich sporów i konieczność stawiania przede wszystkim dobra dziecka. Nasz sukces w tej sprawie pokazuje nasze zaangażowanie w zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego, zapewniając ochronę i najlepszy interes dzieci w międzynarodowych sporach o opiekę nad dziećmi.

Niniejszy artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady prawnej ani profesjonalnej. Należy pamiętać, że od czasu publikacji tego artykułu prawo mogło ulec zmianie.

Opublikowane przez:

Oana Preda Solicitor

Prawo Rodzinne – IMD Solicitors LLP


Zadzwoń teraz, aby omówić swoją sprawę: 0330 107 0109
Poproś o oddzwonienie pon. - pt: 9am -5:30pm

Nagrody i Akredytacje