Centrum Doradztwa

IMD Solicitors Brexit
Mar

Nowe uprawnienia wykonawcze Home Office

obywatele UE mogą zostać deportowani lub nie uzyskać zgody na wjazd z powrotem do Wielkiej Brytanii.

Adwokat Colin Yeo zajmujący się prawem imigracyjnym ostrzega, że wskutek przepisów, które weszły w życie 1 lutego 2017 roku, Home Office nabyło nowe uprawnienia wykonawcze.

Colin stwierdza: “Te przepisy coraz częściej wskazują, że obywatel UE przebywający fizycznie w Wielkiej Brytanii nie ma prawa pobytu, jest w niepewnym oraz bezprawnym położeniu i może zostać wydalony w każdej chwili “.

Czy może to dotyczyć Ciebie?

Colin przypomina, że nowe przepisy oddziałują na trzy grupy osób:

(1) “w szczególności obywateli UE, którzy są samowystarczalni, ale którzy nie mają pełnego ubezpieczenia chorobowego. Ta grupa obejmuje również osoby pozostające w związku małżeńskim z obywatelem brytyjskim, w którym obywatel UE nie posiada pełnego ubezpieczenia chorobowego,  obecnie nie pracuje lub nie jest samozatrudniony i nie pracował lub nie był samozatrudniony nieprzerwanie przez pięć lat;
(2) studentów z UE, którzy w przeszłości lub obecnie nie mieli pełnego ubezpieczenia chorobowego;
(3) innych obywateli UE, którzy są fizycznie obecni w Wielkiej Brytanii. Ta grupa może dotyczyć osób mieszkających w Wielkiej Brytanii, którzy nie korzystają ze środków publicznych i nie mają pełnego ubezpieczenia chorobowego oraz osoby bezdomne.”

Podsumowanie

W związku z powyższym, jeśli osoba przebywająca w Wielkiej Brytanii jest samowystarczalna i nie pobiera żadnych świadczeń socjalnych, ale nie posiada pełnego ubezpieczenia zdrowotnego, nie ma prawa pobytu i może zostać deportowana lub jej wjazd po powrocie do Wielkiej Brytanii może zostać odmówiony.

Nowe uprawnienia wykonawcze Home Office powodują szeroką panikę w całej społeczności migrujących w UE i jest jasne dla wszystkich, że nie zostały one tylko wprowadzone w celu zaoszczędzenia środków przeznaczonych na służbę zdrowia, ale także dla wzbogacenia się firm ubezpieczeniowych. Jednakże, wszyscy powinniśmy mieć nadzieję, że Home Office nie będzie nadużywać swoich uprawnień poprzez deportację obywateli UE z Wielkiej Brytanii, ponieważ takie rozwiązanie byłoby rażąco niesprawiedliwe.

Eksperci IMD Solicitors LLP zapewniają pełen zakres usług w zakresie imigracji i są pod ręką, aby pomóc w uzyskaniu stałego pobytu i obywatelstwa brytyjskiego.

Zobacz wszystkie artykuły

Zadzwoń teraz, aby omówić sprawę:

0330 107 0109
Poproś o telefon zwrotny Poniedziałek- Piątek 9.00-17.30