Centrum Doradztwa

Apr

Program Zachowania Miejsc Pracy UK w związku z COVID-19 – przewodnik dla pracodawców.

Ostatnio opublikowany online przewodnik rządu UK przedstawia informację, w jaki sposób pracodawca może ubiegać się o refundację i jakie są wymogi należy spełnić, ale taką aplikację złożyć.

Przede wszystkim zaś przedstawia obowiązki i kryteria, które pracodawca powinien spełnić zanim złoży wniosek.

Pracodawca musi uzgodnić z pracownikiem, a następnie powiadomić go, że został zakwalifikowany jako tzw. ‘furloughed worker’, czyli pracownik odesłany na ‘urlop’ na minimum trzy tygodnie, podczas to którego żadna praca nie może być wykonywana przez pracownika na rzecz pracodawcy. Wybrany pracownik powinien znajdować się na tzw. PAYE payroll, czyli liście płac, w dniu lub przed dniem 19 marca 2020, a RTI, czyli informacja przekazywana w czasie rzeczywistym HMRC o zapłacie danemu pracownikowi musi zostać złożona w dniu lub przed dniem 19 marca 2020. Zapłata 80% pensji wynoszącej do maksimum £2,500 miesięcznie będzie przetransferowana na konto pracodawcy. Konto to musi być prowadzone w banku zarejestrowanym w UK.

Pracodawca może działać tutaj w imieniu własnym albo wybrać pośrednika, który złoży za niego stosowny wniosek (na przykład, adwokata – nota autora). Bez względu na to, czy pracodawca działa sam czy korzysta z czyjejś pomocy, płatność zostanie przelana na wskazane przez niego konto w ciągu sześciu dni od momentu złożenia wniosku.

Informacje, które pracodawca będzie musiał udzielić przy składaniu wniosku są następujące:

 • Liczba wyznaczonych pracowników;
 • Data początkowa i końcowa, kiedy to pracownik przebywa na ‘furlough leave’;
 • Dane pracowników – imię, nazwisko oraz National Insurance Number każdego z nich;
 • Numer referencyjny tzw. PAYE scheme pracodawcy;
 • Następujące numery podatkowe pracodawcy: Corporation Tax Unique Taxpayer Reference (numer referencyjny płatnika podatku od osób prawnych), Self-Assessment Unique Taxpayer Reference (numer referencyjny płatnika składającego rozliczenie podatkowe) albo Company Registration Number (numer rejestrowy firmy);
 • Numer konta w banku w UK;
 • Nazwa firmy pracodawcy;
 • Adres firmy pracodawcy.

Całkowita kwota, o którą będzie ubiegał się pracodawca składa się z następujących części:

 • 80% wynagrodzenia pracownika do maksymalnej kwoty £2,500 na miesiąc za jednego pracownika;
 • Całkowite tzw. National Insurance Contributions, czyli ubezpieczenie;
 • Całkowita składka emerytalna do 3%.

W celu obliczenia wysokości refundacji za pensję brutto, pracodawca powinien skalkulować liczbę dni, która pozostała w miesiącu, kiedy to pracownik został odesłany na ‘furlough’ (jeżeli miało to miejsce, na przykład, 21 marca, wówczas pozostanie jedenaście dni w miesiącu marcu). Następnie pracodawca powinien podzielić pensję brutto pracownika z poprzedniego miesiąca przez liczbę dni, które ma miesiąc, za który zwrot się ubiega. Kiedy obliczona jest już kwota pensji brutto za dzień, ta kwota powinna zostać pomnożona przez liczbę dni, która pozostała w miesiącu. W przytoczonym przykładzie będzie to jedenaście. Następnie otrzymana liczba będzie mnożona przez 80%.

W celu obliczenia ubezpieczenia, które płaci pracodawca, należy przede wszystkim ustalić wysokość składki odpowiedniej dla pensji brutto, którą pracownik powinien otrzymać w danym miesiącu. Ta właśnie kwota powinna być podzielona przez liczbę dni w miesiącu. Następnie, kiedy znana już jest kwota za dzień, powinna ona zostać pomnożona przez pozostałą liczbę dni w miesiącu, tak jak zostało to wykonane w powyższym przykładnie dotyczącym pensji brutto.

Ostatnią część stanowi składka emerytalna, którą płaci pracodawca. Miesięczny niższy poziom kwalifikującego się wynagrodzenia będzie odpowiednio podzielony na podstawie liczby dni w miesiącu, które kwalifikują się jako ‘furlough’, tak jak zostało przytoczone we wcześniejszych przykładach (najpierw dzielona przez liczbę dni w miesiącu, następnie otrzymana kwota będzie mnożona przez liczbę pozostałych dni). Otrzymana kwota powinna zostać odjęta od 80% pensji brutto z pierwszego przykładu, a otrzymany wynik pomnożony przez 3%.

Aby uzyskać całkowitą kwotę do zwrotu przez rząd w UK, należy zsumować wyniki otrzymane z każdej z trzech części. Teraz pracodawca będzie potrzebował zalogować się do systemu HMRC, w tym celu należy zarejestrować się online, aby otrzymać tzw. Government Gateway ID, czyli login i ustalić hasło. Potrzebna będzie także rejestracja płatnika (PAYE enrolment).

Potwierdzenie oraz numer referencyjny złożonego wniosku, który pojawi się na ekranie, powinien zostać wydrukowany lub zanotowany, ponieważ potwierdzenie nie zostanie wysłane emailem.

Jeżeli pracodawca ma więcej niż stu pracowników, wówczas rząd będzie potrzebował bardziej szczegółowych danych od pracodawcy.

Jeśli tylko masz jakieś pytania dotyczące kwestii związanych z prawem pracy lub oferowanymi przez nas produktami, to prosimy o kontakt pod numerem 0330 107 0107 lub drogą mailową na business@imd.co.uk

Powyższy artykuł zawiera wyłącznie ogólne informacje i nie stanowi prawnej lub profesjonalnej porady. Proszę zauważyć również, że obecnie obowiązujące prawo mogło ulec zmianie od czasu publikacji tego artykułu.

Zobacz wszystkie artykuły

Zadzwoń teraz, aby omówić sprawę:

0330 107 0109
Poproś o telefon zwrotny Poniedziałek- Piątek 9.00-17.30