Centrum Doradztwa

Rejestracja brytyjskich orzeczeń za granicą

Wysłane przez:
Opublikowany w: Prawo rodzinne, Sprawy rozwodowe, Uncategorized
Opublikowano w dniu: 04/06/2024

W IMD Solicitors LLP zajmujemy się wieloma sprawami, które wymagają rejestracji brytyjskich orzeczeń w zagranicznych jurysdykcjach, takich jak Rumunia, Polska czy Hiszpania. W niniejszym studium przypadku, na przykładzie Rumunii, postaramy się rzucić światło na proces związany z zapewnieniem, że orzeczenie brytyjskiego sądu jest uznawalne i wykonalne w innym kraju. Proces ten jest bardzo ważny dla klientów, którzy mają za sobą postępowanie sądowe w Wielkiej Brytanii, takie jak rozwód lub sprawy dotyczące opieki nad dziećmi i chcą, aby jego wynik został uznany w ich kraju ojczystym.

Procedura rejestracji brytyjskiego ostatecznego orzeczenia za granicą

Konieczność rejestracji brytyjskiego ostatecznego orzeczenia w innych krajach wynika z faktu, że brytyjskie orzeczenie nie jest automatycznie uznawane na arenie międzynarodowej. Ramy prawne w poszczególnych krajach różnią się między sobą, co powoduje konieczność opracowania specjalnej procedury zapewniającej uznawanie i egzekwowanie takich orzeczeń za granicą. Procedura ta obejmuje zazwyczaj kilka etapów, począwszy od uzyskania ostatecznego orzeczenia w Wielkiej Brytanii, aż po jego rejestrację w kraju docelowym.

Krok 1: Uzyskanie ostatecznego orzeczenia i wymaganej dokumentacji

Pierwszym krokiem jest uzyskanie ostatecznego orzeczenia od brytyjskiego sądu, którym w przypadku rozwodu będzie tzw. “Final Order” (wcześniej znany pod terminem “Decree Absolute”). Wydany dokument nie jest automatycznie uznawany w innych krajach. W związku z tym wymagana jest dodatkowa dokumentacja. Obejmuje to opatrzenie prawomocnego orzeczenia pieczęcią i podpisem sędziego brytyjskiego oraz uzyskanie zaświadczenia zgodnie z art. 39 Europejskiej Konwencji 2201/2003. Dokumenty te mają kluczowe znaczenie dla procesu prawnego w zagranicznej jurysdykcji.

Krok 2: Legalizacja dokumentów

Po przygotowaniu niezbędnych dokumentów należy je zalegalizować, aby były ważne na arenie międzynarodowej. Wiąże się to z uzyskaniem klauzuly apostille z konwencji haskiej, czyli formularza uwierzytelniającego, który poświadcza autentyczność dokumentów do użytku w krajach będących stronami konwencji haskiej z 1961 roku. Brytyjskie Biuro Legalizacji jest odpowiedzialne za umieszczanie klauzuli apostille na dokumentach, weryfikując ich ważność do użytku międzynarodowego.

Krok 3: Tłumaczenie dokumentów

Po legalizacji dokumenty muszą być zazwyczaj przetłumaczone na język urzędowy kraju, w którym orzeczenie ma zostać zarejestrowane. Krok ten ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia, że dokumenty prawne są zrozumiałe dla władz w obcej jurysdykcji. W celu zachowania dokładności i legalności przetłumaczonych dokumentów często korzysta się z usług profesjonalnych tłumaczy.

Krok 4: Rejestracja w kraju przeznaczenia

W ostatnim kroku następuje właściwa rejestracja orzeczenia w kraju docelowym. Zazwyczaj wymaga to współpracy z miejscowymi prawnikami, znającymi system prawny i procedury obowiązujące w danym kraju. Należy złożyć wniosek do sądu w zagranicznej jurysdykcji o uznanie i wykonanie orzeczenia wydanego w Wielkiej Brytanii. Ten proces ma kluczowe znaczenie i często wymaga szczegółowej znajomości zarówno brytyjskiego, jak i zagranicznego systemu prawnego.

Praktyczne spostrzeżenia i rozwiązania

W trakcie całego procesu najważniejsza jest ścisła współpraca z prawnikami zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w kraju docelowym. Współpraca między adwokatami i miejscowymi prawnikami zapewnia, że każdy krok jest przeprowadzany prawidłowo i skutecznie. Ważne jest również, by klienci zdawali sobie sprawę, że proces ten obejmuje wiele etapów i może wymagać czasu i środków finansowych. Pomimo tego, że niektóre kancelarie prawne mogą nie oferować stałej opłaty za tę usługę, jasna komunikacja na temat kosztów i procedur może pomóc w zarządzaniu oczekiwaniami klientów.

Jedna z wyróżniających się spraw dotyczyła klienta, który potrzebował naszej pomocy przy rejestracji brytyjskiego prawomocnego orzeczenia w Hiszpanii w sprawie jego dziecka. Sprawa ta jest przykładem skomplikowanego procesu mającego na celu zapewnienie, że decyzje podejmowane przez brytyjskie sądy są uznawane i wykonywane za granicą, której to usługi często poszukują klienci prowadzący postępowania rodzinne.

Po uzyskaniu prawomocnego orzeczenia od sądu w Wielkiej Brytanii, naszym głównym celem było doprowadzenie do jego uznania przez hiszpański system prawny. Proces ten obejmuje nie tylko zwykłe złożenie dokumentów, ale także skoordynowana działania prawników z różnych krajów. Pierwszym krokiem było zebranie całej niezbędnej dokumentacji z brytyjskiego sądu, upewniając się, że wszystkie dokumenty są w należytym porządku i zgodne zarówno z brytyjskimi, jak i hiszpańskimi normami prawnymi.

Po uzyskaniu wymaganych dokumentów nasza rola poszerzyła się o współpracę z hiszpańskimi prawnikami. Współpraca ta ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego prowadzenia spraw w Hiszpanii, gdzie ostateczne orzeczenie, aby mogło wywołać skutki prawne, musi zostać zarejestrowane w hiszpańskich sądach. Ciągły charakter tej sprawy podkreśla dynamiczne i często długotrwałe wysiłki związane z transgranicznymi sprawami prawnymi, uwydatniając znaczenie specjalistycznej wiedzy zarówno na temat jurysdykcji pochodzenia, jak i jurysdykcji docelowej, dla osiągnięcia pomyślnego wyniku.

Wnioski

Rejestracja brytyjskich orzeczeń w zagranicznych jurysdykcjach to proces o wielu aspektach, który wymaga dogłębnego zrozumienia i starannego wykonania międzynarodowych procedur prawnych. Upewniając się, że podjęte zostaną wszystkie niezbędne kroki, począwszy od uzyskania i zalegalizowania dokumentów, a skończywszy na współpracy z zagranicznymi prawnikami, klienci mogą uzyskać uznawalność i wykonalność brytyjskich decyzji prawnych za granicą. To studium przypadku podkreśla jak ważnym jest skorzystanie z pomocy prawnej prawników doświadczonych w prowadzeniu spraw związanych z zawiłościami prawa międzynarodowego, zapewniając tym skuteczne rozwiązywanie spraw prawnych klientów w wymiarze transgranicznym.

Niniejszy artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady prawnej ani profesjonalnej. Należy pamiętać, że od czasu publikacji tego artykułu prawo mogło ulec zmianie.

Opublikowane przez:

Oana Preda Solicitor

Prawo Rodzinne – IMD Solicitors LLP


Zadzwoń teraz, aby omówić swoją sprawę: 0330 107 0109
Poproś o oddzwonienie pon. - pt: 9am -5:30pm

Nagrody i Akredytacje