Karen Hosker

Dyrektor ds. Finansów I Administracji

0044 330 107 0109 k.hosker@imd.co.uk

Karen jest wykwalifikowaną księgową, która szkoliła się w dużej publicznej praktyce. Pracowała na wyższych stanowiskach finansowych w budownictwie i handlu detalicznym, ale przez ostatnie dwadzieścia lat specjalizowała się w zarządzaniu finansowym i operacyjnym firm prawniczych.

Jako część zespołu zarządzającego IMD Solicitors, jej rolą jest dostarczanie strategii finansowej w celu wsparcia rozwoju firmy i zapewnienia sprawnego funkcjonowania administracji w firmie. W wolnym czasie Karen jest zapaloną tenisistką oraz jest wolontariuszką-księgową w federacji tenisu i sportu w Bolton.

Nagrody i Akredytacje