Centrum Doradztwa

Ugoda w wysokości 35 000 funtów za obrażenia osobiste doznane w skutek zdarzenia w barze

Wysłane przez:
Opublikowany w: Odszkodowania, Odszkodowania - przykładowe sprawy i sukcesy
Opublikowano w dniu: 04/06/2024

Aby porozmawiać z naszym zespołem ds. roszczeń z tytułu obrażeń ciała, zadzwoń pod numer 0330 107 0109 lub wypełnij nasz formularz online’.

Wprowadzenie

Sprawy dotyczące obrażeń osobistych doznanych w miejscach publicznych zazwyczaj należą do złożonych zagadnień prawnych, szczególnie przy ustalaniu odpowiedzialności. Niniejsze studium przypadku dotyczy analizy ostatniej ugody osiągniętej przez kancelarię IMD Solicitors LLP w imieniu klientki, która doznała poważnych obrażeń osobistych na skutek zdarzenia, do którego doszło w barze. Przeanalizujemy zastosowane strategie prawne, zebrane dowody oraz przeszkody pokonane w celu zapewnienia ugody w wysokości 35 000 funtów dla strony poszkodowanej.

Tło sprawy

Do zdarzenia doszło w popularnym barze – Revolution, gdzie nasza klientka spędzała wieczór z przyjaciółmi. Nasza klientka, nieświadoma tego, że ktoś wcześniej rozbił szklankę na stole, przy którym usiadła i polożyła  rękę, doznała poważnych obrażeń. Pomimo wiedzy personelu baru o rozbitej szklance, stolik nie został posprzątany w odpowiednim czasie. W wyniku czego nasza klientka doznała głębokich ran szarpanych i uszkodzenia ścięgien jednej ręki. Uraz ten wymagał natychmiastowej operacji i przysporzył naszej klientce znaczny ból, cierpienie oraz tymczasową niezdolność do pracy.

Strategia i analiza prawna

 • Wstępna konsultacja z klientką: Podczas wstępnej konsultacji zebraliśmy szczegółowe relacje od naszej klientki oraz jej przyjaciół, którzy byli świadkami zdarzenia. Zebranie powyższych informacji, było niezbędne do zrozumienia i ustalenia kolejności zdarzeń.
 • Wyzwania związane z ustaleniem odpowiedzialności: Argument strony pozwanej, że nasza klientka była w stanie nietrzeźwym i dlatego przyczyniła się do własnej szkody, stanowił jedno z głównych wyzwań jakie napotkaliśmy w tej sprawie. Strona pozwana utrzymywała, że szkło zostało rozbite chwilę przed tym, jak nasza klientka usiadła przy stoliku, sugerując, że personale baru nie miał wystarczająco dużo czasu, aby to posprzątać.
 • Zbieranie dowodów: Zeznania świadków: Przyjaciele naszej klientki złożyli zeznania, które potwierdziły, że rozbite szkło znajdowało się na stoliku przez dłuższy okres i że personel baru był o tym poinformowany, jednak nic z tym nie zrobił. Nagranie z monitoringu: Pomimo tego, że nagranie z monitoring nie było bardzo wyraźne, jest ono wystarczającym dowodem na to, że szkło znajdowało się na stole przez co najmniej pół godziny, zanim doszło do zdarzenia. Dodatkowy świadek: Zgodnie z zeznaniami kluczowego świadka, poinformował on personel baru o rozbitej szklance, na długo przed zaistniałym zdarzeniem.
 • Dowody medyczne: Zgodnie ze szczegółową dokumentacją medyczną nasza klientka doznała poważnych ran szarpanych, uszkodzenia ścięgien oraz wymagała interwencji chirurgicznej. Powyższa dokumentacja medyczna była niezbędna do tego, aby wykazać zakres obrażeń jakich doznała nasza klientka oraz ich wpływ na jej życie.
 • Utrata zarobków: Skrupulatnie opracowaliśmy dowody, dotyczące wpływu odniesionych obrażeń na utratę zarobków przez naszą klientkę. Dowody zawierały miedzy innymi dokumentację zatrudnienia i oświadczenie pracodawcy. Niniejsza dokumentacja była istotna w celu ustalenia finansowych skutków obrażeń.

Postępowanie sądowe i ugoda

Ponieważ strona pozwana odmówiła przyjęcia odpowiedzialności za szkody poniesione przez naszą klientkę, wszczęliśmy postępowanie sądowe

 • Składanie pozwu: Formalne złożenie pozwu obejmowało przedstawienie szczegółowej dokumentacji prawnej, określającej sprawę naszej klientki, dowodów na poparcie jej roszczeń oraz zakres jej obrażeń i strat.
 • Negocjacje: Po złożeniu pozwu kontynuowaliśmy negocjacje ze stroną pozwaną, wykorzystując mocne dowody, które zebraliśmy. Biorąc pod uwagę nasze solidne dowody strona pozwana zdecydowała się na ugodę, gdyż uświadomiła sobie prawdopodobieństwo przegrania sprawy w sądzie.

Rezultaty zawartej ugody

Kwota ostatecznej ugody wynosi 35,000 funtów, zawiera ona zadośćuczynienie za ból, cierpienie oraz odszkodowanie za straty w związku z utratą zarobków.

Najważniejsze wnioski i praktyczne spostrzeżenia

 • Znaczenie niezwłocznego gromadzenia dowodów: W przypadku spraw dotyczących obrażeń osobistych istotne jest niezwłoczne zebranie zeznań świadków oraz zabezpieczenie nagrań z monitoringu. Wczesne zebranie dowodów jest pomocne przy ustalaniu kolejności zdarzeń oraz wspiera opis zdarzeń, przedstawionych przez powoda.
 • Dokładna dokumentacja medyczna: W sprawach dotyczących obrażeń osobistych istotna jest szczegółowa dokumentacja medyczna. Ponieważ, zawiera ona niepodważalne dowody na ciężkość odniesionych obrażeń oraz ich wpływ na życie osoby poszkodowanej. Dowody te są istotne, w celu uzyskania odpowiedniego odszkodowania.
 • Wytrwałość w postępowaniu sądowym: Wszczęcie postępowania sądowego jest czasami niezbędne do tego, aby zobrazować powagę roszczenia i skłonić stronę pozwaną do zawarcia sprawiedliwej ugody. Powyższe podejście jest szczególnie skuteczne w sytuacji, kiedy strona poszkodowana ma mocne dowody na poparcie swoich roszczeń.
 • Komunikacja z klientem i wsparcie: Komunikacja, wsparcie oraz informowanie klienta o poszczególnych etapach procesu są ważne. Takie podejście, pozwala klientowi zrozumieć kroki podejmowane w jego imieniu oraz zaspokoić jego oczekiwania.

Podsumowanie

Niniejsza sprawa ilustruje złożoność roszczeń z tytułu obrażeń osobistych odniesionych w miejscach publicznych. Kancelaria IMD Solicitors LLP poprzez skrupulatne zebranie dowodów, zabezpieczenie zeznań świadków oraz wykazanie zakresu obrażeń jakich doznała nasza klientka doprowadziła do zawarcia znacznej ugody. Niniejsza sprawa podkreśla jakie znaczenie ma dokładne przygotowanie prawne oraz konieczność czasami wszczęcia postępowania sądowego, w celu osiągniecia sprawiedliwego rozstrzygnięcia dla strony poszkodowanej.

Zrozumienie konsekwencji takich spraw  może pomóc innym prawnikom, w sposób skuteczny reprezentować swoich klientów w podobnych sytuacjach. A także, pozwala upewnić się że sprawiedliwości stanie się zadość i klient otrzyma odszkodowanie na które zasługuje.

Niniejszy artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady prawnej ani profesjonalnej. Należy pamiętać, że od czasu publikacji tego artykułu prawo mogło ulec zmianie.

Opublikowane przez:

Wiktor Buza Partner

Odszkodowania – IMD Solicitors LLP


Zadzwoń teraz, aby omówić swoją sprawę: 0330 107 0109
Poproś o oddzwonienie pon. - pt: 9am -5:30pm

Nagrody i Akredytacje